Privacybeleid

Privacybeleid

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met jouw (persoons)gegevens en wij gebruiken deze gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening die gerelateerd is aan de webshop. Voor het soepel afhandelen van jouw bestellingen hebben we  (persoons)gegevens nodig. Daarnaast onthoudt de webshop ook andere gegevens die je achterlaat tijdens je bezoek, zoals zoekopdrachten en cookies. Wij gaan vertrouwelijk met jouw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Account- en bestelgegevens

De webshop biedt de mogelijkheid om een gebruikersaccount te maken. Hier sla jij je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens op zodat je dit niet bij iedere bestelling opnieuw hoeft in te vullen. Deze gegevens worden tweeledig beschermd: enerzijds kan jij jouw persoonsgegevens beschermen middels een gebruikersnaam en goed wachtwoord, anderzijds beschermen wij deze door ze op een secure server op te slaan.

Bij het plaatsen van een bestelling en het afhandelen ervan worden jouw persoonsgegevens gebruikt voor betaling, verzending en facturatie. Het kan om de volgende gegevens gaan:

  • NAW gegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Verenigings- of bedrijfsnaam
  • Registratienummers
  • Functie
  • Geboortedatum
  • IP-adres

Via je account heb je altijd inzage in je (persoons)gegevens en kun je ze ook wijzigen of verwijderen. Voor vragen over jouw (persoons)gegevens kun je te allen tijde contact opnemen, ook via ons contact formulier.

Cookies

De website maakt gebruik van cookies om je de beste winkelervaring te bieden. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Wil je cookies blokkeren, dan kan dat via de instellingen van jouw browser.

Permanente cookies: Deze gebruiken we om de website speciaal op jouw voorkeuren in te stellen. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie en tracking cookies: Deze gebruiken we om te zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken en hoe je ons gevonden hebt. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je de browser afsluit.

Derdenverstrekking

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van jouw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij jouw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. De door ons ingeschakelde derden hebben passende maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen.

Voor het afhandelen van de betalingen maken wij gebruik van payment processors. De payment processors verwerken jouw naam, adres en betaalgegevens. Voor het uitvoeren van de leveringen maken wij gebruik van vervoerders. De vervoerders verwerken jouw naam, adres en woonplaatsgegevens. Voor het bijhouden van de administratie en boekhouding gebruiken we jouw naam, adres en details met betrekking tot jouw bestelling. We geven inzicht in deze administratie aan derden om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Het kan ook zo zijn dat we bepaalde gegevens moeten delen met derden wanneer dat nodig is voor bijvoorbeeld een garantiegeval.

Alle gegevens die jij met ons deelt zullen nooit aan derden worden verkocht.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw (persoons)gegevens zolang je klant van ons bent. Op grond van administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren voor de toepasselijke wettelijke termijn.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Raindropchess B.V.. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Vragen?

Als je nog vragen hebt over de wijze waarop wij met jouw met persoonsgegevens omgaan, neem dan gerust contact op via het contact formulier. We helpen je graag.